Gåvefond

Søknadsskjema

OBS! Kvart filvedlegg i søknaden kan ikkje vera meir enn 20MB. Totalgrense for heile søknaden er 40MB. Om du ikkje får sendt søknadsskjemaet, prøv å reduser storleiken på vedlegga.

NB! Feltet med sum det vert søkt om lyt fyllast ut for å vera sikker på at søknaden vert registrert.
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no