Gåvefond

Søknadsskjema

OBS om vedlegg!
- Kvart filvedlegg i søknaden kan ikkje vera meir enn 20MB. Totalgrense for heile søknaden er 40MB.
 
- Fleire filvedlegg kan ikkje ha same filnamn.
Om du ikkje får sendt søknadsskjemaet, prøv å reduser storleiken på vedlegga og/eller gje dei ulike namn.

NB! Feltet med sum det vert søkt om lyt fyllast ut for å vera sikker på at søknaden vert registrert.
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no  -  Personvern
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no  -  Personvern