Aktuelt

100 søknader for tilsaman ca. 15,2 mill.kr kom inn i denne runden.


2017-10-20 10:35
Då er søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga ute i denne omgangen. Neste frist for søknadar er 31.03.2018 og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg. 

Det har vore stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen og stiftinga kan melde om at det er kome inn 100 søknadar - på tilsaman ca. 15,2 mill. kr. til både store og mindre prosjekt. Stiftinga har ca. 4,7 mill. kroner til utbetaling i denne runden.

Resultatet av denne tildelingsrunden vil truleg verta klart medio november 2017.
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no