Aktuelt

139 søknader for tilsaman ca. 32,1 mill.kr kom inn i denne runden.


2018-10-05 10:35
Då er søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga ute i denne omgangen. Neste frist for søknadar er 31.03.2019 og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg.

Det har vore stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen og stiftinga kan melde om at det er kome inn 139 søknadar - på tilsaman ca. 32,1 mill. kr. til både store og mindre prosjekt. Stiftinga har ca. 7,2 mill. kroner til utbetaling i denne runden.

Styret vil handsama søknadane og gjerde vedtak om tildelingar i løpet av november 2018.