Aktuelt

144 søknader for tilsaman ca. 30,8 mill.kr kom inn i denne runden.


2018-05-15 10:35
Då er søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga ute i denne omgangen. Neste frist for søknadar er 30.09.2018 og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg. 

Det har vore stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen og stiftinga kan melde om at det er kome inn 144 søknadar - på tilsaman ca. 30,8 mill. kr. til både store og mindre prosjekt. Stiftinga har ca. 7,2 mill. kroner til utbetaling i denne runden.

Styret handsama søknadane og gjorde vedtak om tildelingar i styremøte den 15.05.2018.
Tildelingane finn du under Gåvefond-Tildelingar.
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no