Aktuelt

189 søknader for tilsaman ca. 45,3 mill.kr kom inn i denne runden.


2019-05-16 10:35
Då er søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga ute i denne omgangen. Neste frist for søknadar er 30.09.2019 og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg.

Det vart våren 2019  motteke  189  søknader med samla søknadsbeløp på ca. 45,3 mill. kr. Til utdeling våren 2019 disponerte styret ca. 7,2 mill.kr.