Aktuelt

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2017- Nyskaparpris


2017-06-09 13:33
Sparebankstifttinga planlegg i løpet av hausten 2017 å dela ut ca. 4,7 mill kr. i gåver til lag og organisasjoner i Hardanger og på Voss samt intil kr. 300.000 til nyskaparpris. 

Søknadsfrist for gåver er 30.09.2017. Bruk søknadskjemaet på heimesida.

Dei som har framlegg til aktuelle kandidatar til nyskaparprisen vert bedt om å senda  framlegget med ei kort grunngjeving pr.e.post til : post@hardangerstiftinga.no innan 30.09.2017. Regelverket er i § 11 i gåvereglane.
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no