Aktuelt

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2018. Same frist for kandidatar til nyetablerarprisen .


2018-06-14 13:33
Sparebankstifttinga planlegg hauste 2018 å dela ut overkant av  kr. 7,2 mill kr. i gåver til lag og organisasjoner i Hardanger og på Voss samt intil kr. 300.000 i nyetablerarptipend. 

Neste øknadsfrist for gåver er 30.09.2018. Same frist er og sett for å koma med framlegg til kandidatar til nyetablererprisen.
For gåver: Bruk søknadskjemaet på heimesida.
For framlegg til kandidater til nyetablerarprisen bruk e.post: post@hardangerstiftinga .no

 
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no