Aktuelt

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2020. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.


2020-04-01 10:10
Neste søkndsfrist for gåver til ålmennyttige føremål er 30.09.2020. Bruk søknadskjemaet på heimesida under fana Gåvefond. Retningsliner for tildeling finn de og på heimesida under fana Gåvefond- Rettningsliner- §§ 1-9

Framlegg til kandidatar til nyskaparprisen med ei kort grunngjeving skal sendast på vanleg e.post til adresse: post@hardangerstiftinga.no. Retningsliner for tildeling finn de og på heimesida under fana Gåvefond- Retningsliner- § 11.