Aktuelt

Vinnarane av kulturstipend 2016


2015-08-14 13:49
Mellom dei rundt 30 søknadane til kulturstipendet 2016 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til Sparebankstiftinga Hardanger 2016. 

Kvar av vinnarane mottek 30 000 kroner som dei talentfulle ungdomane kan nytta til å vidareutvikle seg innan idrett eller musikk. 

Vinnarane: Erling Aalvik, Amalie Jensen Tolo, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Kjersti Fresvik, Kristoffer Hylland Skogheim, Ådne sandvik Dyrnesli, Vilde Brakestad og Nora Lødøen.

I tillegg til kulturstipendet er gåver til ålmennyttige føremål for våren 2016 tildelt. Alle tildelingane er lista opp under "Tildelingar" i menyen på toppen av sida.
stipend
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no