Aktuelt

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2022. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.


2021-10-22 00:00


Neste søknadsfrist for gåver er 31.03.2022. Same frist er og for søknader om kulturstipend for ungdom.
For gåver: Bruk søknadskjemaet på heimesida under Gåvefond.
For kulturstipend for ungdom: Bruk søknadskjemaet på heimesida under Kulturstipend.