Kulturstipend - testside

Søknadsskjema

OBS om vedlegg!
- Kvart filvedlegg i søknaden kan ikkje vera meir enn 20MB. Totalgrense for heile søknaden er 40MB.
 
- Fleire filvedlegg kan ikkje ha same filnamn.
Om du ikkje får sendt søknadsskjemaet, prøv å reduser storleiken på vedlegga og/eller gje dei ulike namn.

NB! Feltet med sum det vert søkt om lyt fyllast ut for å vera sikker på at søknaden vert registrert.

Me opplever for tida at søknadsskjemaet er ustabilt og jobbar med å ordna utfordringa. Klikk her om skjemaet ikkje viser under.