Pressemelding ny dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger

Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie går av med pensjon sommaren 2022.

Nyskaparprisen 2021

Sparebankstiftinga har tildelt nyskaparprisen for 2021 til Siderhuset Ola K.

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2022. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2022.

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

>> Arkiv
adfadfasdf