Ny søknadsrunde med frist 30.09.2021. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

118 søknader for tilsaman ca. kr. 25 mill kom inn våren 2021

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

>> Arkiv
adfadfasdf