Nyhetsarkiv

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2021. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

118 søknader for tilsaman ca. kr. 25 mill kom inn våren 2021

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2021. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2021.

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje mot slutten av mai 2020

Innskytarval. Frist for å røysta er 12.02.2020.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.