Sjå om du kan søkja støtte

Sparebankstiftinga Hardanger tildeler gåver til gode prosjekt 2 ganger i året. Sjekk her om du kan søkja om gåvemidlar.