Søknadsfrist for gåver er 31.03.23

Kulturstipend for ungdom

Har du eit talent innan kultur, idrett eller "open klasse"? Søk om stiftinga sitt kulturstipend!

Gåver til ålmennyttige føremål

Har du eit godt prosjekt i Hardanger og eller Voss?

Innskytarval. Frist for å røysta er 15.02.2023

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf