Innskytarval 15.02.2023

Innskytarval. Frist for å røysta er 15.02.2023

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2023. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2023.

Tildeling av gåver haust 2022

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2022 delt ut gåver på til saman kr 12.209.481,– til ...

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf