Tildelinga av gåver haust 2022 er klar

Tildeling av gåver haust 2022

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2022 delt ut gåver på til saman kr 12.209.481,– til ...

135 søknader for tilsaman ca. kr 31,5 millionar kom inn hausten 2022

Tildelingar vil skje i slutten av oktober

Vinnarane av kulturstipend 2022

Under årets åpning av Ekstremsportveko på Voss og under Hardanger trebåtfestival fekk stiftinga ...

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf