På lag med dugnadsånda

Me støttar eit breitt spekter av ålmennyttige tiltak og aktivitet i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Slik søkjer du

Oppfyller du vilkåra for å søkje, kan du gå rett til søknadsskjemaet. Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål to gonger i året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist 31.03.2024. 

141 søknader for tilsaman kr 35 millionar kroner. Tildelinga vil skje mot slutten av oktober

Søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Hardanger hausten 2023 gjekk ut 30.09.2023. Nest...

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...

Ålmennyttige gåver: Ny søknadsrunde med frist 31.03.2024.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål 2 gonger om året. Ne...

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
Sparebankstiftinga Hardanger er ei sjølvstendig stifting som forvaltar og sikrar lokalt eigarskap og nytte til verdiar bygd opp gjennom nær 170 års bankverksemd i Sparebanken Hardanger. Stiftinga deler ut gåver til ålmennyttige tiltak og prosjekt i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Støtte frå Sparebankstiftinga Hardanger skal skapa aktive og levande lokalsamfunn i Hardanger og Voss. Me er på lag med dugnadsånda, og me ynskjer utløyse gode krefter og engasjement som bidreg til aukt trivsel og attraktive lokalsamfunn.