158 søknader for tilsaman ca. kr. 33,8 mill kom inn våren 2022

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Pressemelding ny dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger

Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie går av med pensjon sommaren 2022.

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf