På lag med dugnadsånda

Me støttar eit breitt spekter av ålmennyttige tiltak og aktivitet i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Slik søkjer du

Oppfyller du vilkåra for å søkje, kan du gå rett til søknadsskjemaet. Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål to gonger i året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist 31.03.2024. 
4p9a6504

Innskytarval. Frist for å røysta er 08.03.2024

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.
dsc 1867

Ålmennyttige gåver: Ny søknadsrunde med frist 31.03.2024.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål 2 gonger om året. Ne...
husedalen

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...
>> Arkiv
Nyhetsarkiv
Sparebankstiftinga Hardanger er ei sjølvstendig stifting som forvaltar og sikrar lokalt eigarskap og nytte til verdiar bygd opp gjennom nær 170 års bankverksemd i Sparebanken Hardanger. Stiftinga deler ut gåver til ålmennyttige tiltak og prosjekt i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Støtte frå Sparebankstiftinga Hardanger skal skapa aktive og levande lokalsamfunn i Hardanger og Voss. Me er på lag med dugnadsånda, og me ynskjer utløyse gode krefter og engasjement som bidreg til aukt trivsel og attraktive lokalsamfunn.