Stiftinga etablerar straumstøttefond

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar i Hardanger og Voss

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...

Tildeling av gåver våren 2023

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har våren 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 373 23...

199 søknadar for tilsaman kr 44,7 millionar kroner kom inn våren 2023

Tildelingar vil skje i midten av mai

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf