Ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

Vinnarane av kulturstipend 2022

Under årets åpning av Ekstremsportveko på Voss og under Hardanger trebåtfestival fekk stiftinga ...

158 søknader for tilsaman ca. kr. 33,8 mill kom inn våren 2022

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
adfadfasdf