På lag med dugnadsånda

Me støttar eit breitt spekter av ålmennyttige tiltak og aktivitet i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Slik søkjer du

Oppfyller du vilkåra for å søkje, kan du gå rett til søknadsskjemaet. Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål to gonger i året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist 31.03.2024. 

Vinnar av Nyskaparprisen 2023

Vinnaren av Nyskaparprisen 2023 er Holmen Kulturpark AS frå Ulvik.
Under årets Hardangerkonferanse va...

Tildeling av gåver hausten 2023

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 634 878,- til ulike ...

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...

>> Arkiv
Nyhetsarkiv
Sparebankstiftinga Hardanger er ei sjølvstendig stifting som forvaltar og sikrar lokalt eigarskap og nytte til verdiar bygd opp gjennom nær 170 års bankverksemd i Sparebanken Hardanger. Stiftinga deler ut gåver til ålmennyttige tiltak og prosjekt i dei mange grendene i Hardanger og Voss.

Støtte frå Sparebankstiftinga Hardanger skal skapa aktive og levande lokalsamfunn i Hardanger og Voss. Me er på lag med dugnadsånda, og me ynskjer utløyse gode krefter og engasjement som bidreg til aukt trivsel og attraktive lokalsamfunn.