Nyhetsarkiv

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar i Hardanger og Voss

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...

Tildeling av gåver våren 2023

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har våren 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 373 23...

199 søknadar for tilsaman kr 44,7 millionar kroner kom inn våren 2023

Tildelingar vil skje i midten av mai

Gåver til ålmennyttige føremål

Har du eit godt prosjekt i Hardanger og eller Voss?

Kulturstipend for ungdom

Har du eit talent innan kultur, idrett eller "open klasse"? Søk om stiftinga sitt kulturstipend!

Innskytarval. Frist for å røysta er 15.02.2023

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Tildeling av gåver haust 2022

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2022 delt ut gåver på til saman kr 12.209.481,– til ...

135 søknader for tilsaman ca. kr 31,5 millionar kom inn hausten 2022

Tildelingar vil skje i slutten av oktober

Vinnarane av kulturstipend 2022

Under årets åpning av Ekstremsportveko på Voss og under Hardanger trebåtfestival fekk stiftinga ...

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

158 søknader for tilsaman ca. kr. 33,8 mill kom inn våren 2022

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Pressemelding ny dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger

Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie går av med pensjon sommaren 2022.

Nyskaparprisen 2021

Sparebankstiftinga har tildelt nyskaparprisen for 2021 til Siderhuset Ola K.

Innskytarval. Frist for å røysta er 16.02.2022

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje mot slutten av mai 2020

Innskytarval. Frist for å røysta er 12.02.2020.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.