Nyhetsarkiv

135 søknader for tilsaman ca. kr 31,5 millionar kom inn hausten 2022

Tildelingar vil skje i slutten av oktober

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

Vinnarane av kulturstipend 2022

Under årets åpning av Ekstremsportveko på Voss og under Hardanger trebåtfestival fekk stiftinga ...

158 søknader for tilsaman ca. kr. 33,8 mill kom inn våren 2022

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Pressemelding ny dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger

Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie går av med pensjon sommaren 2022.

Nyskaparprisen 2021

Sparebankstiftinga har tildelt nyskaparprisen for 2021 til Siderhuset Ola K.

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2022. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2022.

Innskytarval. Frist for å røysta er 16.02.2022

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje mot slutten av mai 2020

Innskytarval. Frist for å røysta er 12.02.2020.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.