Nyhetsarkiv

%c3%85lvik musikklag storhaug 1

201 søknadar for tilsaman kr 54,4 millionar kroner

Tildelingar vil skje i midten av mai

4p9a6390

Straumstøttefond for frivillige lag og organisasjonar

Sparebankstiftinga Hardanger har no etablert straumstøttefond på kr 4. millionar.
Midlar frå d...

st%c3%b8lsvegen kvanndal 2

Tildeling av gåver hausten 2023

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 634 878,- til ulike ...

kulturprisvinnarane%2c fotokred marit almeland

Kulturstipend for ungdom

Har du eit talent innan kultur, idrett eller "open klasse"? Søk om stiftinga sitt kulturstipend!

dsc 1867

Ålmennyttige gåver: Ny søknadsrunde med frist 31.03.2024.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver til ålmennyttige føremål 2 gonger om året. Ne...

4p9a6504

Innskytarval. Frist for å røysta er 08.03.2024

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

vinnar nyskaparpris 2023

Vinnar av Nyskaparprisen 2023

Vinnaren av Nyskaparprisen 2023 er Holmen Kulturpark AS frå Ulvik.
Under årets Hardangerkonferanse va...

Vinnarane av kulturstipend 2023

Under opning av Ekstremsportveko og på Hardanger Trebåtfestival fekk me heidra årets kulturprisvinn...


141 søknader for tilsaman kr 35 millionar. Tildelinga vil skje mot slutten av oktober

Søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Hardanger hausten 2023 gjekk ut 30.09.2023. Nest...

Tildeling av gåver våren 2023

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har våren 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 373 23...

Nyskaparprisen 2023: Nominer kandidat innan 30.09.23

Sparebankstiftinga Hardanger vil i haust dele ut nyskaparpris på inntil kr 300 000,- til person eller verksemd som...

Gåver til ålmennyttige føremål

Har du eit godt prosjekt i Hardanger og eller Voss?

199 søknadar for tilsaman kr 44,7 millionar kroner

Tildelingar vil skje i midten av mai

Innskytarval. Frist for å røysta er 15.02.2023

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Tildeling av gåver haust 2022

Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2022 delt ut gåver på til saman kr 12.209.481,– til ...

135 søknader for tilsaman ca. kr 31,5 millionar kom inn hausten 2022

Tildelingar vil skje i slutten av oktober

kulturstipend 1-2022

Vinnarane av kulturstipend 2022

Under årets åpning av Ekstremsportveko på Voss og under Hardanger trebåtfestival fekk stiftinga ...

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2022. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2021 Stiftin...

158 søknader for tilsaman ca. kr. 33,8 mill kom inn våren 2022

Tildelingar vil skje i slutten av mai

Pressemelding ny dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger

Dagleg leiar i Sparebankstiftinga Hardanger, Gunnar Skeie går av med pensjon sommaren 2022.

Nyskaparprisen 2021

Sparebankstiftinga har tildelt nyskaparprisen for 2021 til Siderhuset Ola K.

Innskytarval. Frist for å røysta er 16.02.2022

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

styve trio-2

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

190527-ss kulturpisar-03

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje mot slutten av mai 2020

Innskytarval. Frist for å røysta er 12.02.2020.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

20180607 200740

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

20170614 201921-2

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.