Nyskaparprisen 2023: Nominer kandidat innan 30.09.23


2023-04-02 10:10
Sparebankstiftinga Hardanger vil i haust dele ut nyskaparpris på inntil kr 300 000,- til person eller verksemd som har utvikla eit nytt produkt/teneste med potensiale for vekst/nye arbeidsplassar i Hardange/Voss. Framlegg til prisvinnar til nyskaparprisen med ei kort grunngjeving skal sendast på vanleg e-post til adresse: post@hardangerstiftinga.no innan 30.09.2023

Send inn framlegg her!

Retningslinjer for nyskaparprisen finn de i § 11 i gåvereglane.

Klikk her for å lesa gåvereglane og retningslinjer for nyskaparprisen!