Aktuelt

Vinnarane av kulturstipend 2023


2023-06-27 13:15

Under opning av Ekstremsportveko og på Hardanger Trebåtfestival fekk me heidra årets kulturprisvinnarar. Dei fekk tildelt kvart sitt stipend på kr 30 000,- som dei vil nytta til vidare utvikling av talenta sine.

Det er veldig kjekt for stiftinga å kunne vera med å støtta satsinga deira.

Mottakarar av kulturstipend 2023 er:

  • Julia Henrickson - Motedesign
  • Tonje Haukås Fosse - Musikk
  • Eivind Dæmring Styve - Musikk
  • Åsmund Samnøy Skjeldal - Langrenn
  • Julie Tronerud Kvelvane - Skiskyting
  • Oda Eirin Almeland - Musikk
  • Jelmer Hoekstra - Fotball
  • Solveig Hansen- Musikk

Kjenner du til unge talent? Tips om frist for søknad til kulturstipendet som er 31. mars 2024. Sjå meir info på heimesida vår.