Aktuelt

Vinnarane av kulturstipend 2017


2017-12-31 13:49
Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til Sparebankstiftinga Hardanger 2015. 

Kvar av vinnarane mottek 30 000 kroner som dei talentfulle ungdomane kan nytta til å vidareutvikle seg innan idrett eller musikk. 

Vinnarane: Nils Magnus Bøen Grave (langrenn), Kristin Sande (skiskyting), Erlend Vangen Kongtorp (saksofon), Hans Olav Aarvik (biletkunstnar), Åshild Sorteberglien Ljones (skodespelar), Åshild Brunvoll (cello), Une Kleivane (skiskyting) og Malin Auganes Bergtun (skiskyting).

I tillegg til kulturstipendet er gåver til ålmennyttige føremål for våren 2017 tildelt. Alle tildelingane er lista opp her.
20170614 201921-2