Aktuelt

Kulturstipend for ungdom


2023-02-20 10:12
Sparebankstiftinga Hardanger ynskjer premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt og deler årleg ut inntil 8 stk kulturstipend à kr 30 000,- etter søknad.

Målgruppa til stipendet er gåverik ungdom i alderen 15-30 år. Søkjarar må vera busette, oppvaksne eller ha markert seg særleg, i regionane Hardanger og/eller Voss. Søknadsfrist for utdeling i 2023 er 31.03.2023

Fyll ut søknadsskjema her!

Les om regelverket her!

 
kulturstipend 1-2022