Aktuelt

135 søknader for tilsaman ca. kr 31,5 millionar kom inn hausten 2022


2022-09-30 00:00
Søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Hardanger hausten 2022 gjekk ut 30.09.2022. Neste frist for søknadar er 31.03.2023, og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg.

Det var som vanleg stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen, og stiftinga kan melde om at det er kome inn 135 søknadar - på tilsaman ca. 31,5 mill. kroner til både store og mindre prosjekt. Stiftinga har ca. 12,7 mill. kroner til utbetaling i denne runden. 

Styret planlegg slutthandsaming av søknadane i slutten av oktober.