Aktuelt

141 søknader for tilsaman kr 35 millionar. Tildelinga vil skje mot slutten av oktober


2023-06-01 00:00
Søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Hardanger hausten 2023 gjekk ut 30.09.2023. Neste frist for søknader er 31.03.2024, og alle nye søknader vil frå no av verta handsama etter denne fristen. 

Det var som vanleg stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen, og stiftinga kan melde om at det er kome inn 141 søknadar - med søknadssum på tilsaman 35 millionar kroner. Stiftinga er imponert over alle dei gode initiativa og prosjekta det vert søkt om gåve til, og ser fram til å lesa alle søknadane. 

Styret i stiftinga har plan om å dele ut 12 millionar kroner denne runden, og reknar med slutthandsaming av søknadane i månadsskifte oktober/november.