Aktuelt

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.


2020-02-29 10:35
Då er søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga ute i denne omgangen. Neste frist for søknadar er 30.09.2020 og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. Både gåvemidlar og kulturstipendet for ungdom kan søkjast kontinuerleg.

Det vart våren 2020  motteke  147 søknader med samla søknadsbeløp på ca. 42,8mill. kr. Til utdeling våren 2020 disponerte styret ca. 7,2 mill.kr.