Aktuelt

199 søknadar for tilsaman kr 44,7 millionar kroner


2023-04-01 00:00
Søknadsfristen for gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Hardanger våren 2023 gjekk ut 31.03.2023. Neste frist for søknadar er 30.09.2023, og alle nye søknadar frå no av vil verta handsama etter denne fristen. 

Det var som vanleg stor aktivitet dei siste dagane fram mot søknadsfristen, og stiftinga kan melde om at det er kome inn rekordhøge 199 søknadar - på tilsaman 44,7 millionar kroner til både store og mindre prosjekt. Styret i stiftinga har plan om å dele ut 12,5 millionar kroner denne runden. 

Styret planlegg slutthandsaming av søknadane i midten av mai.