Aktuelt

Gåver til ålmennyttige føremål


2023-02-16 00:00
Lag, organisasjonar og andra aktørar heimehøyrande i Hardanger eller Voss kan søkja om midlar til prosjekt. Søknadsfrist for gåver til ålmennyttige føremål er 31.03.2023. 

Send inn søknad her!
Les om gåvereglande her!