Aktuelt

Gåver til ålmennyttige føremål


2023-04-02 00:00
Lag, organisasjonar og andre aktørar heimehøyrande i Hardanger eller Voss kan søkja om midlar til prosjekt. Neste søknadsfrist for gåver til ålmennyttige føremål er 30.09.2023. 

Send inn søknad her!
Les om gåvereglande her!