Aktuelt

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.


2019-01-18 08:24
Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2019 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 varamedlemer til generalforsamlinga. Stemmerett har dei som er busette i ein av kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik eller Voss og som i dei siste 6 mnd. har hatt innskot i Sparebanken Vest på minst kr. 500,00. Berre myndige personar kan stemme ved valet.

Klikk her for å lasta ned orientering om valet

Klikk her for å lasta ned røystesetel for region aust

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region nord

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region vest