4p9a6504

Innskytarval. Frist for å røysta er 08.03.2024


2024-01-01 00:00
Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2024 veljast 3 medlemer og 8 varamedlemer til generalforsamlinga. Medlemene skal veljast av og blant innskytarar som dei siste 6 månadar før kunngjeringa av valet har hatt bustadadresse i kommunane/herada Eidfjord, Ullensvang, Kvam, Ulvik eller Voss, og har hatt innskot i Sparebanken Vest med over eit bestemt beløp som vert fastsett av styret i stiftinga. Ingen innskytar kan gje meir enn ei stemme. Berre myndige personar kan stemme ved valet.

Klikk her for å lasta ned orientering om valet

Klikk her for å lasta ned røystesetel for region aust

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region nord

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region vest