Aktuelt

Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021


2020-01-20 00:00
Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2021 gjennomførast val av 1 medlem og 8 vara medlemer til generalforsamlinga. Stemmerett har dei som er busette i ein av kommunane/herada Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik eller Voss og som i dei siste 6 mnd. har hatt innskot i Sparebanken Vest på kr. 500,00. Berre myndige personar kan stemme ved valet.

Klikk her for å lasta ned orientering om valet

Klikk her for å lasta ned røystesetel for region aust

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region nord

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region vest