Aktuelt

Innskytarval. Frist for å røysta er 16.02.2022


2021-08-22 00:00
Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2022 veljast 4 medlemer og 8  varamedlemer til generalforsamlinga. Medlemene skal veljast av og blant innskytarar som dei siste 6 månadane  før kunngjeringa av valet har hatt bustadadresse i kommunane/herada  Eidfjord, Ullensvang, Kvam, Ulvik og Voss og har hatt innskot i Sparebanken Vest med over eit bestemt beløp som vert fastsett av styret i stiftinga. Ingen innskytar kan gje meir enn ei stemme. Berre myndige personar kan stemme ved valet.

Klikk her for å lasta ned orientering om valet

Klikk her for å lasta ned røystesetel for region aust

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region nord

​Klikk her for å lasta ned røystesetel for region vest