st%c3%b8lsvegen kvanndal 2

Tildeling av gåver hausten 2023


2024-03-29 10:48
Styret i Sparebankstiftinga Hardanger har hausten 2023 delt ut gåver på til saman kr 12 634 878,- til ulike tiltak i regionen. 

Dei største gåvene denne gongen var :

Kr 500 000,- til ny miniatyrhall vestsida i regi av Folgefonn Skyttarlag
Kr 500 000,- til Hardanger Folkemusikksamling og innsamlingsprosjekt for folkemusikk og folkedans i Hardanger 
Kr 450 000,- til Stiftinga Hesthamar Skrivargard for vøling av 2. etasje av skrivargarden i prosjekt 2024
Kr 400 000,- til Voss Ski- og Tursenter og snøproduksjonsanlegg i nærmiljøanlegg
Kr 400 000,- til velferdsteknologi for demente i regi av Ullensvang Demensforening
Kr 400 000,- til prosjekt Lys i gamle hus med Vossavri i regi av Fortidsminneforeininga lokallag Voss
Kr 400 000,- til forprosjekt formidlingssenter for Catharina Kølle i regi av Ulvik herad
Kr 400 000,- til opprusting av sti til Samlen med Hardangertrappa til Herand Idrettslag
Kr 390 000,- til pumptrack ved Eidfjord fritidsklubb i regi av Eidfjord kommune
Kr 300 000,- til ny løypemaskin på Haukås i regi av Haukås Skiløypelag

Til saman kom det inn 141 søknader i denne runden med samla søknadssum på om lag kr 35 millionar kroner. Av desse er det løyvd gåver til 81 søknader med til saman om lag kr 12,6 millionar kroner.
 
Med denne tildelinga har Sparebankstiftinga Hardanger tildelt gåver for over kr 150 millionar kroner sidan oppstarten i 2012.

Sjølv om Sparebankstiftinga Hardanger ikkje har midlar til alle gode prosjekt på ein gong, treng ikkje dei som fekk avslag no mista motet, sidan det allereie til våren 2024 er ny tildelingsrunde med søknadsfrist den 31.03.2024.


Sjå heile lista over tildelingar her!