Innskytarval. Frist for å røysta er 10.02.2021

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Ny søknadsrunde med frist 31.03.2021. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2021.

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

>> Arkiv
adfadfasdf