Ny søknadsrunde med frist 30.09.2020. Same frist for å koma med framlegg til kandidater til Nyskaparprisen.

Sparebankstiftinga Hardanger deler ut gåver 2 gonger om året. Neste søknadsrunde har søknadsfrist den 30.09.2020. Stifti...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

147 søknader for tilsaman ca. 42,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje mot slutten av mai 2020

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

>> Arkiv
adfadfasdf