Ny søknadsrunde med frist 31.03.2019. Same frist for søknader til kulturstipend for ungdom .

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2019

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

139 søknader for tilsaman ca. 32,1 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje i løpet av november 2018.

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

>> Arkiv
adfadfasdf
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no  -  Personvern
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no  -  Personvern