Ny søknadsrunde med frist 31.03.2020. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2020.

129 søknader for tilsaman ca. 31,2 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar skjedde 6.nov .2019

189 søknader for tilsaman ca. 45,3 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar skjedde i mai 2019

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

>> Arkiv
adfadfasdf