Ny søknadsrunde med frist 31.03.2018. Same frist for kulturstipend .

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2018

100 søknader for tilsaman ca. 15,2 mill.kr kom inn i denne runden.

Resultatet av denne tildelingsrunden vil truleg bli klart medio november 2017.

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Vinnarane av kulturstipend 2016

Mellom dei rundt 30 søknadane til kulturstipendet 2016 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

>> Arkiv
adfadfasdf
Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no