Ny søknadsrunde med frist 31.03.2021. Same frist for søknader om kulturstipend for ungdom.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 31.03.2021.

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Koronafond

Frivillige og ideelle lag, foreiningar og organisasjonar med tilhald i Hardanger og Voss kan søkja.

81 søknader for tilsaman kr. 32,3 mill kom inn hausten 2020

Tildelingar skjedde 21.10.2021

>> Arkiv
adfadfasdf