Nyhetsarkiv

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2018. Same frist for kandidatar til nyetablerarprisen .

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 30.09.2018

144 søknader for tilsaman ca. 30,8 mill.kr kom inn i denne runden.

Resultatet av denne tildelingsrunden vil truleg bli klart i løpet av mai 2018

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Vinnarane av kulturstipend 2016

Mellom dei rundt 30 søknadane til kulturstipendet 2016 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Vinnarane av kulturstipend 2015

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2015 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 50.000,- slik at dei beste skal kunn...

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...

Innskytarval. Frist for å røysta er 15.02.2017.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Sparebankstiftinga Hardanger  -  Postboks 43, 5782 Kinsarvik  -  Telefon: 970 96 023   -   post@hardangerstiftinga.no
Sparebankstiftinga Hardanger  - Hardangerfjordvegen 350, 5610 Øystese   -   post@hardangerstiftinga.no