Nyhetsarkiv

Ny søknadsrunde med frist 30.09.2019. Same frist for framlegg til kandidatar til nyetablerarprisen.

Sparebankstifttinga deler ut gåver 2 gonger for året. Neste søknadsfrist er 30.09.2019

189 søknader for tilsaman ca. 45,3 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar skjedde i mai 2019

Vinnarane av kulturstipend 2019

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2019 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Innskytarval. Frist for å røysta er 06.02.2019.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

139 søknader for tilsaman ca. 32,1 mill.kr kom inn i denne runden.

Tildelingar vil skje i løpet av november 2018.

Vinnarane av kulturstipend 2018

Mellom dei rundt 30 søknadane om kulturstipend for 2018 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet ti...

Har du eit talent?

Vi ynskjer å premiera ungdom som vil vidareutvikla talentet sitt, og gir inntil kr. 60.000,- slik at dei beste skal kunn...

Vinnarane av kulturstipend 2017

Mellom dei rundt 25 søknadane til kulturstipendet 2017 har me kome fram til 8 verdige mottakarar av kulturstipendet til ...

Innskytarval. Frist for å røysta er 07.02.2018.

Val av medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger.

Sparebankstiftinga Hardanger

Sparebankstiftinga Hardanger vart skipa den 25.10.2011 med forretningskontor i Ullensvang Herad. Bakgrunnen for etableri...